Siemens S7-1200 PLC Ailesi İncelemesi - Gürçelik Akademi
0262 644 1215
info@gurcelikakademi.com

Siemens S7-1200 PLC Ailesi

Siemens S7-1200 PLC Ailesi

2- Siemens S7-1200 PLC'leri Tanıyalım

Gürçelik Akademi olarak Siemens S7-1200 PLC Ailesi ile ilgili teknolojik eğitim anlamındaki bilgi birikimimizi sizlerle online eğitimlerimizle paylaşmak istiyoruz. Teknolojik eğitime yapılan yatırımların, imalat sanayiine katkısının büyük olduğunu ve doğrudan toplumumuzun yaşam kalitesine olumlu etki yaptığının bilinci ile eğitimlerimizi online platformlara taşıyoruz.

Siemens S7-1200 PLC ailesini tanıtmak amacı ile hazırlanmıştır. S7-1200 PLC’ler bir prosesin kumanda devresini oluşturmak için kullanılabilecek Siemens’in en iddialı PLC’lerindendir. Bünyelerinde mantık işlemleri, hafıza, zamanlama, sayma, matematiksel işlemler, hızlı sayıcılar, analog sinyal işleme gibi fonksiyonları barındırırlar. Böylece klasik röleli sistemlere göre çok daha hızlı ve basit bir şekilde kontrol işlemlerini gerçekleştirirler. Tüm kontrol devreleri yazılım ile oluşturulur.

Siemens S7-1200 PLC Ailesi Hangi kısımlardan oluşur?

1. Giriş Birimi:

Prosesten gelen sinyalleri PLC’nin anlayacağı sayı sistemlerine çeviren birimdir. Butonlar, sınır anahtarları, sensörler vb. cihazlar bu bölüme bağlanır. Dijital ve Analog olarak 2 tip giriş vardır.

a) Dijital Giriş: Var veya Yok (1 veya 0) olarak gelen sinyalleri CPU’ya aktarır. Buton, optik-kapasitif-indüktif sensör gibi giriş birimlerine buraya bağlanır. PLC girişlerine genelde 24V DC voltaj uygulanır. 24 VDC “lojik 1” 0V ise “lojik 0” olarak algılanır. Giriş elemanlarından (sensör, buton vb) gelen sinyallerin bu değerlere göre seçilmesi önemlidir.

b) Analog Giriş: Sıcaklık, seviye, basınç gibi bilgiler 1/0 olarak ifade edilmeleri yetersiz kalmaktadır. Bu tür bilgiler analog sensörler tarafından 0-10V, 0-20mA, 4-20mA şeklinde sinyaller olarak ölçülür ve bu sensörler PLC’lerin analog girişine bağlanır. Bu sinyaller PLC’nin analog giriş tarafından -32768 ile 32767 aralığında bir sayı değerine dönüştürülür. Böylece analog sinyaller PLC tarafından işlenebilir.

2. Merkezi İşlem Birimi (CPU):

PLC’deki tüm süreci kontrol eden ve yürüten birimdir. PLC’nin beyni olarak da adlandırılabilir. Yazılımın saklandığı ve işlendiği bölümdür. Matematiksel işlemler, sayma, zamanlama gibi fonksiyonlar burada yürütülür.

3. Çıkış Birimi:

Yazılan PLC programına göre işlenen bilgiler CPU tarafından çıkışlara dijital veya analog sinyal olarak aktarılır. Böylece proseste bulunan motor, lamba, selenoid valf, oransal valf, sürücü gibi elemanlar kontrol edilmiş olur.

a) Dijital Çıkış: Transistör çıkışlı PLC’lerden 24VDC alınır. Eğer PLC röle çıkışlı ise rölenin ortak ucuna uygulanan gerilim çıkıştan alınır. Röle, kontaktör, lamba gibi elemanlar kontrol edilir.

b) Analog Çıkış: 0-10V, 0-20mA, 4-20mA gibi çıkılar bu bölümden alınır. Oransal valf, motor sürücüsü (Frekans invertörü) gibi elemanlar bu bölümden kontrol edilir. PLC’lerde girişten alınan bilgiler yazılımdaki programa göre işlenip çıkışa aktarılır böylece çıkıştaki elemanlar kontrol edilir. Bu işlem sürekli bir döngü halinde devam eder. Yazılan program satır satır işletilir ve çıkışlar programdaki sıraya göre çalıştırılır veya durdurulur. Buna döngü süresi denir. Bu döngü süresi Bu süre yazılan programın uzunluğuna bağlı olarak değişir.

S7-1200’lerde döngü süresi max. 150 ms dir. S7-1200 PLC’ler adlandırılırken CPU12XX AC/DC/Rly, CPU12XX DC/DC/Rly veya CPU12XX DC/DC/DC seklinde ifade edilirler. AC/DC/Rly 220 Volt AC giriş ve Röle çıkış anlamına gelmektedir. DC/DC/DC 24 VDC giriş ve 24 VDC çıkış anlamına gelmektedir. DC/DC/Rly ise PLC’nin 24VDC giriş ve röle çıkışlı olduğunu ifade etmektedir.

S7-1200’lerin 1211C, 1212C, 1214C, 1215C ve 1216C modelleri mevcuttur. Örneğin 1212C modelinde; 8 DI, 6 DO, 2AI, 4096 MB Memory alanı mevcutken, 3 adet haberleşme modülü ve 2 adet işaret modülü eklenebilir. 1215C modelinde ise; 14 DI, 10 DO, 2 AI, 2 AO, 8192 MB memory alanı mevcutken, 3 haberleşme modülü ve 8 adet işaret modülü eklenebilir.

PLC ile Bilgisayar Haberleşmesi:

PLC’ye program aktarmak, gerçek zamanlı program akışını görmek ve çeşitli haberleşme ayarlarını yapmak için Prpfinet haberleşme protokolü kullanılır. En basit şekli ile bir adet eternet kablosu (CAT5 veya CAT6) ile PLC ve Bilgisayarımız arasında bir bağlantı oluşturulur. Programın nasıl yükleneceği ve izleneceği daha sonra uygulamalı olarak açıklanacaktır.

PLC’lerde Kullanılan Adres Alanları:

Siemens PLC’lerde Byte adresleri solda sağa doğru, bit adresleri ise sağdan sola doğru ilerler. a) Bit: Dijital sistemlerde kullanılan en küçük hafıza birimidir. Var/Yok, 1/0 anlamındaki bilgiler için kullanılır. (Ör: I0.0 I1.7 Q0.6 Q6.6) b) Byte: 8 “bit”lik alanı ifade eder. (Ör: IB0 IB5 QB9) c) Word: 2 “byte”lık alanı ifade eder (Ör: IW64 QW80) d) DWord: 2 “word”lük alanı ifade eder (Ör: ID10 QD40)

Uygulamalı eğitimlerimiz için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Gürçelik Akademi S7-1200 veya S7-1500 eğitimlerini alarak Tia Portal yazılımını ayrıntılı şekilde öğrenebilisiniz

Gürçelik Akademi bir Gürçelik Grup firmasıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir