S7-1200 PLC MONTAJI İÇİN RAY VE KABLO SEÇİMİ - Gürçelik Akademi
0262 644 1215
info@gurcelikakademi.com

S7-1200 PLC MONTAJI İÇİN RAY VE KABLO SEÇİMİ

S7-1200 PLC MONTAJI İÇİN RAY VE KABLO SEÇİMİ


S7-1200 PLC MONTAJI İÇİN RAY SEÇİMİ

PLC kullanıcılarının ilk karşılaşacağı soru PLC’nin panoya montajıdır. Panoya montaj raylarla yapılır ve Siemens farklı PLC modelleri için farklı ray tipleri sunmaktadır. Raylar panoya vidalanır ve ray üzerine de sigorta, kaçak akım röleleri, akım sınırlayıcılar, güç kaynağı, CPU, işaret modülleri, haberleşme modülleri vs. monte edilir. Ray katları arasına kablo kanalları yerleştirilir ve kablolama yapılır.

S7-1200 PLC’nin tüm modelleri (CPU), ek giriş/çıkış modülleri (SM) ve haberleşme modülleri (CM&CP) DIN standardı olan 4,3 mm yüksekliğe sahip raya monte edilmektedir.   Bu da Siemens’in standartları çizilmiş sınırlar içinde kaldığını göstermektedir. DIN rayı piyasada sigorta rayı veya pano rayı olarak isimlendirilmektedir. Ucuz maliyeti, hafifliği, kolay işlenebilirliği ve hızlı monte edilebilirliği panocuların dostu olmasını sağlamıştır.

CPU’nun soğuyabilmesi için çevresinde yeterince boşluk bırakılmalıdır. Pano montajı yapılırken CPU’nun üst ve alt kısmında en 25 mm boşluk bırakılması yeterli olacaktır. Monte edilen ürünlerin ağırlığına bağlı olarak sarkma ve eğilme olmaması için ray 75 mm’de bir pano taban sacına vidalanmalıdır.

S7-1200 PLC MONTAJI İÇİN KABLO SEÇİMİ

PLC enerji beslemesi ile, CPU, girişler ve çıkışlar arasına bir anahtar konulmalıdır. Kablolarda oluşabilecek hata akımlarına karşı kaçak akım rölesi ve sigorta kullanılmalıdır.

Düşük voltajlı sinyal kabloları ve veri iletişim kabloları, AC kabloları ve yüksek enerjili, hızlı anahtarlamalı DC kabloları aynı kablo tavasına konulmamalıdır.
gürültüden etkilenmemeleri için düşük gerilimli kablolar ve veri kabloları daima nötr, toprak veya birbirleri ile eşleştirilerek kanallardan geçirilmelidir.

PLC işlemci (CPU) ve işaret modülleri (SM) konektörlerine, 2 mm2 ila 0,3 mm2 çapları arasındaki kabloları bağlanabilmektedir. Sinyal Board (SB) konnektörüne, 1,3 mm2 ile 0,3 mm2 arasındaki kesite sahip kablo bağlanabilir. Elektrik gürültüsüne karşı ekranlı sinyal ve kumanda kabloları (LiYCY) kullanılmalıdır. Kablo kalkanı ise topraklanmalıdır.

S7-1200 PLC’lerin topraklanması için en az 2mm2 kesitli kablo kullanılmalı ve kablo uzunluğu kısa tutulmalıdır.

Harici bir güç kaynağı tarafından beslenen giriş devrelerini kablolarken, bu devrelerde aşırı akım koruma cihazı kullanılmalıdır.