S7-1200 PLC'nin Kısımları Nelerdir? - Gürçelik Akademi
0262 644 1215
info@gurcelikakademi.com

PLC’nin Kısımları

PLC’nin Kısımları

PLC’nin kısımları dört temel kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; merkezi işlem birimi, sinyal bord, sinyal modülleri ve haberleşme modülleridir.

1. Merkezi İşlem Birimi

CPU olarak bilinen Central processing unit olan merkezi işlem birimi genel olarak girişteki aktüatörlerden gelen giriş değerlerini okur ve bu okunan bilgiler belleğe yani RAM’e yüklendiği için orada olan bilgilere göre programı yürütür ve sonuçta oluşan bilgileri çıkışa iletir.

CPU’lar daima S7 1200 PLC’ler ile kompakt bir şekilde üretilmektedir. Buda şu demek oluyor ki üretilirken belli sayıda dijital giriş ve dijital çıkış, hızlı sayıcı modülleri, analog giriş merkezi işlem birimi olan CPU ile aynı kart yani gövdede üretilip satışa sunulmaktadır.

Siemens S7-1200 PLC

Farklı endüstriyel otomasyon projelerinde kullanılacak ve o projenin ihtiyacını karşılamaya yönelik PLC’ler muhakkak üretiliyor. PLC’lerin üretilmesiyle haliyle buna bağlı olarak da CPU’larda üretilmektedir. Siemens firması S7 1200 PLC’ler ilk piyasaya sürülmesinden bu yana 4 tip CPU’yu piyasaya sürmüştür. Bunlar; CPU 1211C, 1212C, 1214C ve 1215C modelleridir. Bu modellerin tamamında AC/DC/Rly, DC/DC/DC ve DC/DC/Rly türleri bulunmaktadır. Cihaz türlerine bağlı olarak PLC’nin Kısımları donanımsal özellikleri farklılık göstermektedir.

CPU’nun modeli arkasından gelen örneğin CPU 1211C AC/DC/Rly ifadesindeki birinci sırada olan AC, CPU’nun besleme türünü ifade ve bu ifade beslemesine aittir. Bu beslemede gerilim değeri 220 Volt AC’dir. CPU beslemeleri AC veya DC beslemelide olabilir. İkinci sırada olan DC ifadesi ise PLC ile gelen yani kompakt bir şekilde PLC’nin gövdesinde bulunan dijital olan girişlere aittir. Bu da demek oluyor ki 24V DC sinyallerin tamamı buraya bağlanacaktır. Ancak burada bir istisna söz konusudur. Bu istisnada sadece DC olabilir.

TIA PORTAL yazılımında CPU’ların görünümü
S7 1200 bir PLC’nin elektriksel bağlantıları

İhtiyaç duyulması halinde S7 1200 ‘in kullanıldığı endüstriyel otomasyon sisteminde PLC ile kompakt bir şekilde gelen CPU ‘nun sağ tarafında sinyal modülü ( SM ), sol tarafına ise haberleşme modülleri ( CM ) ve de CPU’nun gövdesine de sinyal modülü olarak görev yapan sinyal bordları ( SB ) isteğe ve ihtiyaca bağlı olarak takılabilir.

2. Sinyal Bord

Sinyal Board

CPU’nun her iki tarafına yani sol ve sağ tarafına yerleştirilen haberleşme ve sinyal modüllerinin dışında PLC ‘deki CPU ‘ya eklenebilen bir diğer elemanda sinyal borddur. Bu bord direkt S7 1200 CPU ‘nun gövdesine sinyal bord bağlanabilir. Bu tür modüller on bord olarak kullanılabilmektedir. On bord kullanmak harici olarak CPU ‘nun bağlı bulunduğu devre kartına monte edilerek kullanılabilir olduğunu ifade etmektedir.

Bu tip kartlar herhangi bir endüstriyel otomasyon projesinde kullanıldığında genellikle az sayıda ihtiyaç duyulan dijital ve analog giriş veya dijital ve analog çıkış kartları olabilir veyahut dijital ve analog çıkışın haricinde az sayıda ihtiyaç duyulan haberleşme kartı da olabilir.

On bord olan sinyal kartlarında dijital giriş ve dijital çıkış olarak 24V DC ‘nin yanı sıra 5V DC ‘de kullanılabilir.

Dijital olan sinyal boardlarında giriş ve çıkış sayıları şu şeklindedir; 4 giriş, 4 çıkış olabilmekle birlikte 2 giriş, 2 çıkış sinyaller de kullanılabilir.

Bu durum analog sinyal bordlarında ise biraz farklı olmaktadır. Bu durum ise şu şekildedir; 1 giriş veya 1 çıkış analog sinyal bağlanabilmektedir.

 Ayrıca sinyal bordun eklendiği alana seri haberleşme modülü de eklenebilmektedir.

Dijital ve Analog Sinyal Bordların Bağlantı Şeması
Sinyal Boardlarının Katalog Seçimi

   

3. Sinyal Modülleri  (PLC’nin Kısımları 3)

PLC’nin Kısımları konusunun en önemli başlığı sinyal modülleridir. Sinyal modülleri daima merkezi işlem birimi olan ve piyasada da CPU olarak bilinen birimin sağ tarafına eklenir. Sinyal modülleri CPU ‘nun tipine göre giriş ve çıkış sayısı değişmektedir. Hatta yine CPU ‘nun tipine göre giriş ve çıkış genişletme için veyahut sinyal modülleri de eklenebilmektedir.       

         Sinyal modülleri ( SM ) istisnai olarak CPU 1211 de kullanılmamaktadır. Fakat CPU 1212’de iki adet ve CPU 1214 ‘de ise CPU 1212 ‘ye göre biraz daha fazla olarak 8 adet kullanılmaktadır. Bu kartların tipi DI, DO, DIO, AI, AO, AIO, şeklinde olabilmektedir.

CPU ve Sinyal Modülleri

         Dijital olan sinyal modüllerinde giriş 8 veya 16 adet, çıkış ise 8 veya 16 adet olabilir. Buna karşın 8 adet giriş olabilmekle birlikte 8 adette çıkış kullanılabilir.

         Analog sinyal modüllerinde ise 4 veya 8 adet giriş buna karşın 2 veya 4 adet çıkış sinyali ya da 4 giriş veya 2 çıkış bağlanabilmektedir.

SM1221 Dijital Giriş Modülü
SM1222 Dijital Çıkış Modülü

Yukarıda verilmiş olan değerlerin tamamı şu an SIEMENS firmasının sahada kullanımda olan sinyal modülleri ve sinyal bordlarına ait değerlerdir. Fakat bunlar SIEMENS firmasının yeni ürünleri piyasaya sürmesiyle değişebileceğini de unutmamak gerekir.

Dijital Sinyal Giriş ve Çıkış Modüllerinin Katalog Görünümü
SM1222 Röle Çıkış Modülü

İstenildiği takdirde Siemens firmasının CPU beraber ürettiği kompakt yapıdaki giriş ve çıkışlar için kullanılan bağlantı klemensleri bir diğer adıyla bağlantı konnektörü ve yahut yine istenilirse diğer tüm modüllerde ( sinyal modülleri, sinyal bordları ve yahut endüstriyel haberleşme modülleri ) kullanılan tüm bağlantı klemensleri ne kadar kompakt yapıda olursa olsun ihtiyaca göre ayrılabilir durumdadır. Bu da şu demek oluyor ki herhangi bir arıza durumunda ilgili modülü değiştirilmek istendiğinde ( arıza vb. ) klemens grubundaki kablo bağlantılarını hiçbir şekilde sökmeksizin çıkarıp değiştirdikten sonra klemens gruplarını takıp yapılan işi daha hızlı bir şekilde bitirebiliriz. Bu işlemin bu şekilde yapılması işinde hatasız yapılmasını sağlar.

4. Haberleşme Modülleri

S7-1200 Haberleşme Modülü

Siemens modüllerde kullanılan haberleşme modülleri CPU’nun daima sol kısmına takılarak kullanılır. Bu kısma; seri haberleşme modülü ( RS 232, RS 485, RS 422/485 ), PROFIBUS ( DP ) ve GPRS ( General Packet Radio Service ) modüllerinden herhangi üçü de eklenebilir.

Tia Portal Haberleşme Modülü Seçimi

PLC’nin kısımları konusunun en önemli kısmı olan sinyal ve haberleşme modülleri şu şekilde bağlanır; bu modüller raya eklendikten sonra pinlerin   oturması gerekir. Pinlerin raya oturması için CPU’ya yönüne doğru pinler oturuncaya dek bastırılması gerekmektedir. Ayrıca bu şekilde yapılırsa herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmaz.

S7 1200 CPU’larda Kullanılabilecek Program ve Data Blokları ile Zamanlayıcı ve Sayıcıların Genel Görünümü

GENİŞLETİLEBİLİR VE ON BORD DİJİTAL SİNYAL MODÜLLERİ

GENİŞLETİLEBİLİR VE ON BORD ANALOG SİNYAL MODÜLLERİ

HABERLEŞME MODÜLLERİ

PLC eğitimlerimize katılarak bu alanda yetkin bir yazılımcı olabilirsiniz. Gürçelik Akademi bir Gürçelik Grup firmasıdır.

#PLC’nin Kısımları