PLC'NİN KISIMLARI VE ÇALIŞMASI - Gürçelik Akademi
0262 644 1215
info@gurcelikakademi.com

PLC’NİN KISIMLARI VE ÇALIŞMASI

PLC’NİN KISIMLARI VE ÇALIŞMASI

PLC’NİN KISIMLARI

Endüstriyel otomasyon teknolojilerin alt başlıklarından olan kumanda ve kontrolün temel cihazı olan PLC temel prensip olarak üç bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerden birinci herkesin CPU olarak bildiği merkezi işlem birimidir. Bu bölümlerden ikincisi de endüstriyel otomasyon teknolojilerinde kullanılan tüm sinyal elemanı olarak kullandığımız komponentlerin bağlandığı giriş bölümüdür. Giriş bölümü genelde piyasada giriş kartı olarak bilinmektedir. Bu bölümlerin üçüncü ve sonuncusu ise piyasada çıkış kartı olarak bilinen çıkış bölümüdür.

PLC’NİN ÇALIŞMASI

Genel olarak bir PLC şebekeden aldığımız 220 Voltu kendi içerisinde hali hazırda gelen 5 Volta indirgediği bir modüle sahiptir. Bu indirgeme işlemi CPU için yapılmaktadır. Giriş kartı ve çıkış kartını besleyen gerilim düzeyi genelde DC (doğru akım) 24 Volt olmakla beraber bu değer kullanılan CPU’nun modeline göre 220 Volta kadar değişmektedir.

AC 220 V (Volt) olan girişler tüm CPU’larda “Opto-Coupler” olarak adlandırdığımız optik izolatör ile CPU elektriksel bir bağlantı olmaksızın ayrılmıştır. Optik izolatörün görevi zaten iki elektrik veyahut elektronik olarak birbiriyle hiçbir bağlantı olmadan izole etmek için kullanılır. PLC’nin çıkış birimi olarak adlandırılan ve piyasada çıkış kartı olarak bilinen bu birimde aynı şekilde “Opto-Coupler” veyahut röle ile elektriksel olarak yalıtılmıştır. Çıkış kartının kullanılması durumunda çıkış akım ve gerilimlerine göre kullanılmasına dikkat edilmedir. PLC’nin çıkış akımına üretici firmanın PLC’ye ait kullanım kılavuzunun incelenip, dikkat edilmesi gerekir. Aksi taktirde istenmeyen sebeplerden dolayı iş kazaları meydana gelebilir.

Şu an değineceğimiz olan konuya daha sonraki konularda da açıklanacağı gibi, giriş kartına bağlamış olduğumuz sensörlerden gelen sinyallerin durumu daima binary sayı sisteminin kullandığı 0 ve 1 şeklindedir. PLC sensörlerden gelen bu sinyallerin durumunun büyük bir tabelaya benzetebilecek olduğumuz tabloya yazar. Bu tabloya yazıldıktan sonra proses giriş resmi (PII=Process Image Input Table) oluşturulur. Prosesin sonunda bir çıkış oluşacağı için elde edilen çıkışlarda da proses çıkış resmi (Process Image Output Table) oluşturulur.

PLC’nin işletim sistemi PII yani proses giriş resminden okuduğu tüm bilgileri bizim PLC’nin networklerine yani satırlarına yazmış olduğumuz mantık işlemlerine tabi tutup elde edilmesini istediğimiz çıkışların tamamını PIQ yani proses çıkış resmine yazar.

Bellekte program işlenirken mikroişlemci adres sayıcısı aracılığıyla her defasında sıradaki bellek adresinden o andaki emiri alır ve işlemekle meşgul olur ve işlem sona erdikten sonra adres sayıcısı bir sonraki emiri alabilmek için 1 artırılmak şartıyla bir sonraki emiri alır ve aynı süreçten geçirerek işler. Bu işlem ara vermeden normal şartlar altında devam etmektedir.

Aynı zaman mikroişlemci dediğimiz elektronik eleman SİSTEM BUS’u yani CPU’ya bir araya getiren bileşenlerin haberleşmesi için protokol olan bu haberleşme türü sayesinde PLC içinde bulunan tüm elemanlar haberleşmektedir. Bu elemanlar zamanlayıcı, sayıcılar, proses giriş resmi, durum tespitinde görevli işaretler gibi elemanlardır. Bunların haberleşmesinin temel amacı programın akışı sırasında programın kullanabilmesi içindir.

PLC PROGAMLAMA DİLLERİ

En son olarak da programın yazmış olduğumuz yöntemde önemlidir. Bu yöntemler LAD (Ladder), FBD (Function Block Diagram), SCL (Structured Control Language) olarak sıralanabilir. Bu yöntemlerin hangisiyle yazarsak yazalım  derleyip (compile) ve sonrasında yükleme (dowland) işlemini yapıp CPU’ya gönderildikten sonra CPU’nun anlayacak olduğu şekildeki dile dönüştürülür.

#plcnin kısımları ve çalışması #plc