Optik SensörlerOptik Sensörler - Gürçelik Akademi
0262 644 1215
info@gurcelikakademi.com

Optik Sensörler

Optik Sensörler

Optik Sensör-PLC Eğitimi

Optik Sensörler endüstriyel otomasyon sistemlerinde en çok kullanılan sensörlerden biridir. Optik sensörlerin bir diğer ismi de fotoelektrik sensörlerdir. Bu sensörlerin ana çalışma prensibi genel olarak ışığın yansımasına dayanmaktadır.

Optik Sensörler genel anlamda emitter (verici), yansıyan ışığı alan receiver (alıcı) ve bu alınan sinyalin işlenmesini sağlayıp o sinyali kuvvetlendirip çıkış veren bir elektronik devreden oluşan bir elemandır.

Optik Sensörler

Her optik sensörde ışık kaynağının birim hacimdeki kütlesini ayarlanak için bir ayar potansiyometresi bulunmaktadır. Bunun nedeni yapılacak olan uygulama için gerekli olan ışık kaynağının birim hacimdeki kütlesini ayarlayabilmek içindir. Bu tür ışık kaynağının birim hacimdeki kütlesini değiştirilebilen sensörlerin ışık kaynaklarındaki birim hacimdeki kütlesinin frekansı ise 5-50 kHz gibi değerlerde değişerek anahtarma işlemi yapmaktadır. Optik sensörlerde 2 tür vardır, bunlardan birisi görünebilir LED olabilmektedir, diğeri ise kızılötesidir.

Optik sensörleri algılama sistemlerine göre temel anlamda 3 farklı türe ayırabiliriz bunlar ise;

İlk olarak verici (emitter) ve alıcının (receiver) ayrı olduğu thru-beam olarak isimlendirilmiş olan türüdür. Buradaki alıcı ve verici birbirinden bağımsız iki farklı birimdir. Bu iki birimler ise karşılıklı yerleştirilir ve vericinin ışığı alıcıya doğru ayarlanır. Her hangi bir türde olan madde, cisim bu iki birimin (iki ışık) arasına geçer ise sensör bunu algıyacaktır. Bunu ise aşağıda resimde daha anlaşılır gösterilmiştir.

1-THRU BEAM OPTİK SENSÖRLER

Thru – Beam Optik Sensörler’in Çalışma Mantığı

2- REFLEKTÖRDEN YANSIMALI OPTİK SENSÖRLER

İkinci olarak ise bu sensör grubunda olan optik sensörü reflektörden yansımalı olan türüdür. Bu tür sensörlerde ise durum farklı olup verici ve alıcı birleşik birimlerdir. Bu sensörlerin her birinin kullanım şekli sensörünün gördüğü yere bir reflektör konulur ve sensörden çıkan ışık reflektöründen yansıyıp sensöre geri dönüş yapar ve alıcı bunu algılar. Her hangi bir cisim sensörle reflektör arasına giriş yapar ise cisim sensör tarafından görülür sensör algılama yapar.

Reflektörden Yansımalı Optik Sensörler’in Çalışma Mantığı

3-CİSİMDEN YANSIMALI OPTİK SENSÖRLER

Üçüncü olarak optik sensörlerin bir türü olan cisimden yansımalı sensörlerdir. Cisimden yansımalı tip fotoelektrik sensörlerde yansıtıcıdan çıkan ışık cisime çarptıktan sonra yansıyarak geri gelir. Sensörüm alıcı ve verici kısmı cisim ile aynı taraftadır.

Cisimden Yansımalı Optik Sensörler’in Çalışma Mantığı

Sinyal lambasını uygulayarak öğrenmek için Gürçelik Akademi Kumanda Eğitimi alabilirsiniz

Gürçelik Akademi bir Gürçelik Grup firmasıdır.