Teknik Resim Eğitimi - Gürçelik Akademi
0262 644 1215
info@gurcelikakademi.com

Teknik Resim Eğitimi

Teknik Resim Eğitimi

Eğitimin Amacı: Teknik Resim Eğitimi;yapılması tasarlanan bir makinenin, bir sistemin veya bir mekanizmanın, düşünce safhasından imalât ve montajına kadar her aşamada; daha sonra da tamir, bakım ve onarım sırasında yararlanılan teknik resimleri okuyabilmek ve çizebilmek konularını kapsar.

Eğitim Süresi: 3 Gün

Eğitim İçeriği:

 • Teknik Resim Tekniği
 • Geometrik Çizimler
 • Pistole Eğrilerinin Çizilmesi
 • Meyil ve Konikliğin Çizilmesi ve Gösterilmesi
 • Nokta, Doğru ve Yüzeylerin İzdüşümleri ve Dönüştürme Yöntemleri
 • Perspektif Resimlerin Çizilmesi
 • Geometrik Cisim ve Modellerin İzdüşümleri
 • Cisimlerin Düzlemlerle Kesilmesi ve Yüzey Açılımlarının Çizilmesi
 • Parçanın İki İzdüşümüne Göre Üçüncü İzdüşümünün Çizilmesi
 • Figür Yüzeylerinin Karşılıklı Kesişmeleri – Arakesitler
 • Kesit Görünüşler
 • Kesit Düzlemi ve Kesitler
 • Montaj Resimleri

Eğitim Süreci:

 • Seviye Tespit Sınavı
 • Eğitim
 • Eğitim Sonu Sınavı
 • Eğitim Değerlendirme Anketi
 • Eğitim Sertifikası Verilmesi

Hedef Kitle:

Teknik Resim Eğitimi hedef kitlesi tüm alan ve seviyelerde; Makine teknik resimlerini okumayı ve çizebilmeyi öğrenmek isteyen, elektrik, elektronik, otomasyon, makine ve mekatronik alanlarında çalışan/çalışmak isteyen, üretim, bakım ve montaj işlerinde görevli/görev almak isteyen kişiler.