Bakım Yönetimi Semineri Planlı Bakım - Gürçelik Akademi
0262 644 1215
info@gurcelikakademi.com

Bakım Yönetimi Semineri

Bakım Yönetimi Semineri

Seminerin Amacı:

Kurumumuz üretim sistemlerini oluşturan makine ve ekipmanın üretim esnasında arıza yapması planlanmış üretim sürecini aksatarak zor durumda kalmamıza neden olur. Makinaların arıza yapmadan yüksek güvenirlik seviyelerinde çalışması istenilir. Makinaları sürekli çalışır vaziyette tutmak için yağılan yedek parça stoklarının maliyetleri yüksektir.  Üretim sistemlerinin bakımının yapılması için periyotların oluşturulması, makine bakım ve ömür planlarının hazırlanması, bakım için ihtiyaç olacak malzemelerin tespit edilmesi ve sınırlı stok tutulması, hizmet ve ürün tedarik sisteminin oluşturulması gibi yönetmlerle bakım sistemi oluşturulmalıdır. Bakım Yönetimi Semineri, işletmelerde uygulanması gereken bakım sistemine ışık tutacak, bakım işlemleri ile görevli personele temel bilgileri verecektir.

Seminer Süresi: 1 Gün

Seminer İçeriği:

 • Bakım-Onarım Sistemlerinde Temel Kavramlar
 • Üretim Sisteminde Bakımın Yeri
 • Bakım-Onarım Sistemlerinin Analizi
 • Bakım Çalışmaları Hakkında Bilgi Toplanması
 • Plânlı Bakım Uygulamalarının Analizi
 • Makina Duruşlarının Analizi
 • Bakım Çalışmalarının Yapılış Şeklinin Analizi
 • Bakım Aralıklarının Analizi
 • Yedek Parça Tedârik Sisteminin Analizi
 • Kullanım Kataloglarının İncelenmesi
 • Bakım Fonksiyonunun Organizasyonel Yapısı
 • Bakım Çalışmalarının Değerlendirilmesi
 • Bakım-Onarım Haberleşme Sistemi
 • Plânlı Bakım Kavramı
 • Küvet Eğrisi
 • Bakım Mâliyetleri ve Ekonomik Bakım Düzeyi
 • En Uygun Bakım Plânının Seçimi
 • Plânlı Bakım Sistemi
 • Kestirimci Bakımın Kavramı ve Aşamaları
 • Kestirimci Bakım Organizasyonunda İzlenecek Yöntem
 • Kestirimci Bakımın Ekonomik Yararı
 • Üretken Bakım Kavramı, Amaçları ve Yöntemi
 • Toplam Üretken Bakım

Seminer Süreci:

 • Seviye Tespit Sınavı
 • Eğitim
 • Eğitim Sonu Sınavı
 • Eğitim Değerlendirme Anketi
 • Eğitim Sertifikası Verilmesi

Hedef Kitle:

Bakım Yönetimi Semineri’nde hedef kitle otomasyon, makine ve mekatronik alanlarında faaliyet gösteren ve makine bakım faaliyetleri yürütmek isteyen çalışanlar.