Kenar Darbelerinin İşlenmesi (Pozitif-Negatif Kenar) – Gürçelik Akademi
0262 644 1215
info@gurcelikakademi.com

Kenar Darbelerinin İşlenmesi (Pozitif-Negatif Kenar)

Kenar Darbelerinin İşlenmesi (Pozitif-Negatif Kenar)

KENAR DARBELERİNİN İŞLENMESİ (POZİTİF-NEGATİF KENAR)

Kenar Darbelerinin İşlenmesi (Pozitif-Negatif Kenar) konusunda ayrıntılı bilgi uygulamalara yapılarak hazırlanan videomuzda paylaşılmıştır

Kenar darbeleri, sinyallerin başladığı veya bitti anlarda bir darbe oluşturmak için kullanılır. Bir sinyalin uzun süreli çalışmasının programın çalışmasına olumsuz etkisi var ise bu komut kullanılır. Yani sinyalin görevini tamamladıktan snra devre dışı kalmasını istiyorsak bu komutu kullanabiliriz.

Kenar darbe kontaklının alt tarafına bir hafıza (Merker) adresi yazılır. Bunun amacı PLC’deki sinyal değişiminin önceki duruma göre belirlenmesi gerekliliğidir. Yani önceki durum hafızaya alınır ve sinyaldeki değişim izlenmiş olur.

Pozitif  (Yükselen) kenar darbesi kontağı

Pozitif kenar tetikleme kontağı üzerinde bulunan İnput bilgisini bir tarama süresi kadar kontak aktif olur. Yükselen kenar kontağının soru işaretli üst kısmına input bilgisi yani I0.2 gibi. Yükselen kenar kontağının alt kısmında bulunan soru işaretli kısma ise bir merker yazmamız gerekir.

Negatif  (Düşen) kenar darbesi kontağı

Negatif kenar tetikleme kontağı üzerinde bulunan İnput bilgisi kesildiğinde bir tarama süresi boyunca çıkış verir. Negatif kenar tetikleme yandaki şekilde gösterildiği gibidir. Kontağın üst kısmındaki soru işaretli alana İnput bilgisi yazılır. Örneğin I0.1 gibi. Negatif kenar tetikleme kontağının alt kısmındaki soru işaretli kısma ise bir merker atanır

Pozitif Kenar Örnek Uygulama

Pozitif sinyal kenar uygulaması: Start butona basıldığında motor çalışmalı. Stop butonuna basıldığında ise motor durmalıdır.

Programda aşağıdaki tag listesini düzenleyiniz.

Çalışma esnasında butona enerji verdiğiniz halde Q0.0 çıkışına Set ve Reset bilgisinin uygulanmadığı gözlemlenir. Çünkü tek çevrim uygulanan sinyaller ekranda izlenemez. Ancak sinyallerin geldiği çıkışın çalıştırılabilmesinden ve durdurulabilmesinden anlaşılmaktadır.  

Negatif Kenar Örnek Uygulama

Start butona basıldığında motor çalışmalı. Stop butonuna basıldığında ise motor durmalıdır.

Programda aşağıdaki tag listesini düzenleyiniz.

I0.0 “Start” kontağı kapandığında herhangi bir işlem gerçekleşmez. Ne zaman I0.0 “Start” kontağının enerjisi kesilirse Q0.0 “Motor” çıkışı aktif olur.

I0.1 “Stop” kontağı kapandığında herhangi bir işlem gerçekleşmez. I0.1 “Stop” kontağı açıldığı anda, yani sinyal kesildiği anda Q0.0 “Motor” çıkışının enerjisi kesilir.

Gürçelik Akademi S7-1200 veya S7-1500 eğitimlerini alarak Tia Portal yazılımını ayrıntılı şekilde öğrenebilisiniz

Gürçelik Akademi bir Gürçelik Grup firmasıdır.

# Kenar Darbelerinin İşlenmesi (Pozitif-Negatif Kenar)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir