Mühürleme-Set-Reset Komutları – Gürçelik Akademi
0262 644 1215
info@gurcelikakademi.com

Mühürleme-Set-Reset Komutları

Mühürleme-Set-Reset Komutları

5- MÜHÜRLEME, SET-TESET ELAMNLARI ÖRNEK UYGULAMASI

Makalemizde Tia Portal yazılımının bit lojik işlemler grubunda yer alan Mühürleme-Set-Reset Komutları anlatılacaktır. Aşağıdaki videolarda konunun program üzerinde uygulamalı olarak anlatımını ve örnek uygulamasını izleyebilirsiniz.

Mühürleme-Set-Reset Komutları Konu Anlatımı
Mühürleme-Set-Reset Komutları Örnek Uygulaması

MÜHÜRLEME UYGULAMASI ÖRNEKLERİ

1- 3 Fazlı Asenkron Motorun Sürekli Çalışması

Starta bastığımızda motor sürekli çalışacaktır. Stop butonuna basıldığında ise motor duracaktır.

ÇÖZÜM: Programda kullanacağımız tag tablosunu oluşturalım

PLC Programını proje ağacında program alanında yer alan main programa yazalım. I0.0 kontağı Stop butonu ve I0.1 kontağı start butonudur. Q0.0 çıkışı ise Motor anlamına gelmektedir.

Buradaki “Stop” komutu normalde kapalı kontak olarak kullanılmıştır. Bu şekilde kullanım için PLC’ye bağlanan butonun “Açık kontaklı” bir buton olması gerekir. Ancak sahada kullanılan stop, acil stop, aşırı akım gibi elemanların normalde kapalı kontakları PLC’ye bağlanır. Bu durumda “Stop” komutu için aşağıdaki gibi açık kontak kullanmak gereklidir. Yani stop butonu sahada Normalde Kapalı ise programda Normalde Açık kontak seçilmelidir.

Dışarıdaki kapalı stop butonu, yazılımdaki I0.0 girişini kapalı olmaya zorlamaktadır. I0.1’e basıldığında Q0.0 çalışır. Q0.0 kendisine bağlı olan ve I0.0’a paralel durumdaki kontağını kapatır. I0.1 sinyali kesilse dahi kendisine paralel bağlı Q0.0 kapalı olduğu için çıkış çalışmaya devam eder. Çalışma I0.0 kontağının açılması yani dış devredeki stop butonuna basılmasıyla sona erer.

2- 3 Fazlı Asenkron Motorun İleri Geri Çalışması

Tag tablosunu tabloya uygun olarak düzenleyiniz.

PLC programı aşağıdaki şekildedir.

I0.1 “Start_Ileri” butonuna basıldığında Q0.0 “Mot_Ileri” çıkışı çalışır. Motora L1, L2, L3 faz sırası gerilim uygulanır ve saat ibresi yönünde döner. Q0.0 çıkışı kendisine bağlı açık kontağı kapatmış ve kapalı kontağını açmıştır. I0.1 kontağına bağlı açık kontak kapanır ve mühürleme yapılmış olur. Ayrıca Q0.1 çıkışının önündeki kapalı kontak açılmıştır. I0.2 kontağı kapansa bile Q0.1 çıkışı enerjilenmez. Bir çıkışın kapalı kontağının diğer çıkışın önüne konulmasına kontak emniyeti adı verilmektedir. Yani Q0.0 çıkışı enerjili iken Q0.1 devreye alınamaz. Q0.0’ın durdurulabilmesi için I0.0 Stop butonuna basılmalıdır.

I0.2 “Start_Geri” butonuna basıldığında Q0.1 “Mot_Geri” enerjilenir. I0.2 “Start_Geri” kontağına paralel açık kontağını kapatır ve mühürlemeyi sağlar. Aynı zamanda Q0.0 çıkışının enerjilenmesini engellemek için Q0.0’ın önündeki kapalı kontak açılarak emniyet sağlanır. Güç devresinde motora L1, L3, L2 faz sırası uygulanır. Motor saat ibresinin tersi yönde döner. Q0.1 çıkışıda ancak I0.0 “Stop” butonuna basılarak durdurulur.

Mühürleme-Set-Reset Komutları konumuzun son örneğ set-reset komutları ilgilidir.

3- Reset Baskın Set Reset Devresi

Problem: Bir motor start butonuna basıldığında çalışmalı ve butondan el çekilse dahi çalışma sürekli olmalıdır. Motor ancak stop butonuna basılınca durmalıdır. Ancak her iki butona basıldığında motor çalışmamalıdır.

Çözüm: Programda aşağıdaki tag listesini düzenleyiniz.

I0.0 “Start” butonuna basıldığında, Q0.0 “Motor” çıkışı çalışır. I0.0 kontağı açılsa dahi Q0.0 çalışmaya devam eder.

Q0.0 çıkışının durdurulabilmesi için I0.1 “Stop” butonuna basıldığında durdurulur.

Gürçelik Akademi S7-1200 veya S7-1500 eğitimlerini alarak Tia Portal yazılımını ayrıntılı şekilde öğrenebilisiniz

Gürçelik Akademi bir Gürçelik Grup firmasıdır.

# Mühürleme-Set-Reset Komutları

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir