Şubat 2020 – Gürçelik Akademi
0262 644 1215
info@gurcelikakademi.com

Aylar: Şubat 2020

3 Fazlı Asenkron Motorun Enversör Paket Şalter İle Çalıştırılması

3 Fazlı Asenkron Motorun Enversör Paket Şalter İle Çalıştırılması

Üç fazlı asenkron motorun devir yönü değiştirilmek istenirse asenkron motora giden üç fazın birisinin sabit, diğer ikisinin yer değiştirilmesi gerekir. Eğer devir yönü değiştirme işlemi enversör paket şalterle yapılırsa motor koruyucu röleleri kullanılamaz. Fakat bu sakıncaya rağmen ekonomik oluşundan dolayı özellikle küçük güçlü asenkron motor devrelerinde kullanılmaktadır. 3 Fazlı Asenkron Motorun Enversör Paket Şalter İle…
Daha Fazlası

3 Fazlı Asenkron Motora Yıldız-Üçgen Yol Verme

3 Fazlı Asenkron Motora Yıldız-Üçgen Yol Verme

İlk kalkınma anında elektrik motorları anma akımının ortalama 5 katı akım çeker. Gücü 5,5 kW’tan büyük motorlar kalkınırken çektikleri akımlar şebekede çökme oluşturur. 3 Fazlı Asenkron Motora Yıldız-Üçgen Yol Verme yöntemi kullanılarak büyük güçlü motorların ilk kalkınma anında şebekeden yüksek akım çekmesi engellenir. Etikette yazan gücü 5,5 kW olan bir motorun tam yükte iken çalışma…
Daha Fazlası

3 Fazlı Asenkron Motorun Paket Şalter İle Direkt Çalıştırılması

3 Fazlı Asenkron Motorun Paket Şalter İle Direkt Çalıştırılması

Üç fazlı asenkron motorun çalıştırmanın en kolay yolu paket şalterle yol vermektir. Ancak paket şalter kalıcı özelliğe sahiptir. Elektriğin kesilerek tekrar gelmesi durumunda kontrol edilen makine kontrolümüz dışında tekrar çalışacaktır. Buda kişi, makine  ve ürün için olumsuz durum oluşturabilir. 3 Fazlı Asenkron Motorun Paket Şalter İle Direkt Çalıştırılması gibi kumanda devrelerinin öğretilmesi için Gürçelik Akademi…
Daha Fazlası

3 Fazlı Asenkron Motorun Zaman Ayarlı Çalıştırılması

3 Fazlı Asenkron Motorun Zaman Ayarlı Çalıştırılması

Zaman rölesi belli bir gecikme sağlayan ve otomatik kumanda devrelerinin vazgeçilmeyen elemanıdır. Zaman röleleri ile kumanda devrelerinde gecikme işlemleri sağlanabilir. Piyasada kullanılan düz ve ters zaman rölelerinin yanı sıra flaşör özellikli zaman röleleri de mevcuttur. Uygulamamızda düz zaman rölesi kullanılacaktır. 3 Fazlı Asenkron Motorun Zaman Ayarlı Çalıştırılması gibi kumanda devrelerinin öğretilmesi için Gürçelik Akademi bünyesinde Otomatik…
Daha Fazlası

3 Fazlı Asenkron Motorun Zaman Ayarlı Durdurulması

3 Fazlı Asenkron Motorun Zaman Ayarlı Durdurulması

Zaman rölesi belli bir gecikme sağlayan devre elemanıdır. Zaman röleleri ile kumanda devrelerinde gecikme işlemleri sağlanabilir. Devremizde gecikmeli durma uygulaması yapılacaktır. 3 Fazlı Asenkron Motorun Zaman Ayarlı Durdurulması gibi kumanda devrelerinin öğretilmesi için Gürçelik Akademi bünyesinde Otomatik Kumanda İle Asenkron Motor Kontrol Eğitimi  düzenlenmektedir. Bu eğitime katılarak kumanda devre elemanlarını, tasarımını ve uygulamasını öğrenebilirsiniz. İŞLEM BASAMAKLARI…
Daha Fazlası

3 Fazlı Asenkron Motorun Sınır Anahtarı İle Devir Yönü Kontrolü

3 Fazlı Asenkron Motorun Sınır Anahtarı İle Devir Yönü Kontrolü

Sınır anahtarı genellikle hareketli sistemlerde bir hareketin durdurulup başka bir hareketin başlamasına yarayan devre elemanıdır. Üç fazlı asenkron motorların ileri ve geri çalışması endüstride birçok yerde kullanılmaktadır. Taşıyıcı sistemler, kapı sistemlerinde, takın tezgahlarında sıkça kullanılan bir uygulamadır. 3 Fazlı Asenkron Motorun Sınır Anahtarı İle Devir Yönü Kontrolü gibi kumanda devrelerinin öğretilmesi için Gürçelik Akademi bünyesinde Otomatik…
Daha Fazlası

3 Fazlı Asenkron Motorun Elektriksel Kilitlemeli (Kontak Emniyetli) Devir Yönü Değiştirilmesi

Üç fazlı asenkron motorların ileri ve geri çalışması endüstride birçok yerde kullanılmaktadır. Taşıyıcı sistemler, kapı sistemlerinde, takım tezgahlarında sıkça kullanılan bir uygulamadır. 3 Fazlı Asenkron Motorun Elektriksel Kilitlemeli Devir Yönü Değiştirilmesi gibi kumanda devrelerinin öğretilmesi için Gürçelik Akademi bünyesinde Otomatik Kumanda İle Asenkron Motor Kontrol Eğitimi düzenlenmektedir. Bu eğitime katılarak kumanda devre elemanlarını, tasarımını ve uygulamasını…
Daha Fazlası

3 Fazlı Asenkron Motorun Buton Emniyetli Devir Yönü Değiştirilmesi

Üç fazlı asenkron motorların devir yönünün değişmesi için motora giden üç fazdan birisinin sabit diğer iki fazın yer değiştirilmesi gerekir. Ayrıca ileri ve geri kontaktörlerinin aynı anda çalışmaması gerekir. Dolayısıyla devir yönü değiştirme fazlarının karşılaşmasını başka bir deyişle ileri ve geri kontaktörlerinin aynı anda çalışmasını engellemek için oluşturulan emniyet butonlarla (kontaklarla) olursa buna buton emniyetli…
Daha Fazlası

3 Fazlı Asenkron Motorun İki Ayrı Yerden Çalıştırılıp Durdurulması (Uzaktan Kumanda) 1

3 Fazlı Asenkron Motorun İki Ayrı Yerden Çalıştırılıp Durdurulması (Uzaktan Kumanda)

Üç fazlı asenkron motorların birden fazla yerden çalıştırılıp birden fazla yerden durdurulabiliyorsa bu tip bir çalışmaya uzaktan kumanda adı verilmektedir. Üç fazlı asenkron motorların uzaktan kumanda edildiği devrelerde start butonları birbirlerine paralel, stop butonları birbirlerine seri bağlanır. Dolayısıyla, başlatma butonlarından herhangi birine basıldığında uzaktan kumanda devresinin çalışması, stop butonlarından herhangi birine basıldığında uzaktan kumanda devresinin…
Daha Fazlası

3 Fazlı Asenkron Motorun Kontak Emniyetli Kesik Ve Sürekli Çalışması

3 Fazlı Asenkron Motorun Kontak Emniyetli Kesik Ve Sürekli Çalışması

Üç fazlı asenkron motorun kesik ve sürekli çalışmasının bir arada olduğu bir deneydir. Bu deneyin endüstrideki karşılığı bazı iş tezgahlarında ve vinçlerin de motorların hem sürekli hem de kesik olarak çalışması duruma göre istenebilir. 3 Fazlı Asenkron Motorun Kontak Emniyetli Kesik Ve Sürekli Çalışması iki şekilde uygulanabilmektedir. Basit devrenin aksine emniyetli devre tercih edilmelidir. 3 Fazlı…
Daha Fazlası