3 Fazlı Asenkron Motorun Zaman Ayarlı Durdurulması - Gürçelik Akademi
0262 644 1215
info@gurcelikakademi.com

3 Fazlı Asenkron Motorun Zaman Ayarlı Durdurulması

3 Fazlı Asenkron Motorun Zaman Ayarlı Durdurulması

3 Fazlı Asenkron Motorun Zaman Ayarlı Durdurulması

Zaman rölesi belli bir gecikme sağlayan devre elemanıdır. Zaman röleleri ile kumanda devrelerinde gecikme işlemleri sağlanabilir. Devremizde gecikmeli durma uygulaması yapılacaktır. 3 Fazlı Asenkron Motorun Zaman Ayarlı Durdurulması gibi kumanda devrelerinin öğretilmesi için Gürçelik Akademi bünyesinde Otomatik Kumanda İle Asenkron Motor Kontrol Eğitimi  düzenlenmektedir. Bu eğitime katılarak kumanda devre elemanlarını, tasarımını ve uygulamasını öğrenebilirsiniz.

3 Fazlı Asenkron Motorun Zaman Ayarlı Durdurulması

3 Fazlı Asenkron Motorun Zaman Ayarlı Durdurulması

İŞLEM BASAMAKLARI

  1. Deney yapılırken kullanılacak olan elemanların tespit ettikten sonra temin ediniz.
  2. Deney yapılırken kullanılacak olan elemanların avometre yardımıyla sağlamlık kontrolünü yapınız.
  3. Çizilmiş olan şemaya bakılarak öncelikle kumanda devresi kurunuz.
  4. Kumanda devresi şemaya bakılarak kurduktan sonra devreyi çalıştırınız.
  5. Devre kurulduktan sonra kurulum aşamasında kullanılan kabloları yerlerinden uygunca sökerek yerlerine koyunuz.

DENEYİN ÇALIŞMASI

Zaman röleleri kumanda devrelerinde zaman ayarı yapabilmek zaman röleleri kullanılır. Bu deneyde düz zaman rölesi kullanılmaktadır. Düz zaman rölesinin çalışma mantığı röle enerjilendiğinde kullanıcı tarafından ayarlanan süre sonunda kontakları konum değiştirir, enerjisi kesildiği anda kontakları ilk konumuna dönmektedir. Bu tip çalışan bir zaman rölesine çekmede gecikmeli zaman rölesi denilmektedir.  S1 start butonuna bastığımızda K2 kontaktörü enerjilenmektedir ve mühürlemesini yapar. (K2 kontaktörü bu devrede yardımcı kontaktör olduğundan dolayı görevi mühürleme yapıp devrenin enerjili kalmasını sağlamaktır) K2 kontaktörü ile birlikte zaman rölesi de enerjilenir ve zaman rölesi saymaya başlar. Ayarlanan süre sonunda zaman rölesi K1 kontaktörünün önündeki açık kontağını kapatır ve K1 kontaktörü enerjilenir.

K1 kontaktörü aynı zamanda zaman rölesinin açık kontağının paralelindeki kontağını kapatarak kendi kontağı üzerinden enerjili kalmaya devam eder. Bu kontağa da mühürleme kontağı denir. K1 kontaktörü güç devresinde bulunan güç kontaklarını kapatır ve motor çalışmaya başlar. Devre bu haliyle çalışır fakat görevi biten ZR zaman rölesini enerji tasarrufu için devreden çıkartmamız daha uygundur. Bunun için zaman rölesinin önüne K1 kontaktörünün kapalı kontağı konulmuştur. K1 kontaktörü enerjilendiğinde bu kontağını açarak zaman rölesini devreden çıkartır ve K1 kontaktörü önündeki kontağının açar. K1 kontaktörü mühürleme yaptığı için enerjili kalmaya devam eder. S0 stop butonuna bastığımızda kumanda devresinin enerjisi kesilir K1 kontaktörü güç devresindeki kontaklarını açar ve motorun enerjisi kesilir, zamanla motor durur.

SORULAR

  1. Zaman rölesinin sürekli devrede olmasını nasıl engelleriz? Açıklayınız.
  2. Şebekede herhangi bir nedenle iki fazın yerinin değişmesi durumunda, motorumuzun da devir yönü değişmektedir. Motorumuzun devir yönünün asla değişmemesi gerekmektedir. Fazların yerlerin değişmesine karşı devremiz korunabilir mi? Açıklayınız

Gürçelik Akademi bir Gürçelik Şirketler Toluluğu Firmasıdır

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir