Motorun Paket Şalter İle Yıldız Üçgen Çalıştırılması - Gürçelik Akademi
0262 644 1215
info@gurcelikakademi.com

3 Fazlı Asenkron Motorun Paket Şalter İle Yıldız Üçgen Çalıştırılması

3 Fazlı Asenkron Motorun Paket Şalter İle Yıldız Üçgen Çalıştırılması

Otomatik Kumanda Devreleri
Yıldız-Üçgen-Paket-Şalter

3 Fazlı Asenkron Motorun Paket Şalter İle Yıldız Üçgen Çalıştırılması üç fazlı asenkron motorların ilk kalkınma anında yüksek akım çekmesidir. Gücü 5,5-11 kW arasında olan motorlara yıldız üçgen yol verilebilir. Yıldız çalıştırılan motor ilk anda üçgen çalışmaya oranla 3 kat düşük akım çekecektir.

Fakat sakıncalara rağmen uygulamaların birçoğunda bu tip şalterler kullanılarak doğrudan yıldız-üçgen yol verildiği görülmektedir. Bu uygulamalar çok büyük güçlerde olmayan motorlarda uygulanmaktadır. Kullanılacak şalterin motor akımına göre seçilmesi gerekmektedir. Yıldız – Üçgen çalıştırılmasında mekanik şalterle yapılması durumunda, motoru korumak için aşırı akım aşırı akım rölesi kullanılamaz ve motor birkaç farklı yerden kontrol edilemez. Yıldız – Üçgen paket şalter ile yapılan motor kontrolünde yıldızdan üçgene geçiş süresi kontrolü yapan kişi tarafından belirlenir.

Yıldız-Üçgen-Paket-Şalter
Yıldız Üçgen Paket Şalter Blok Diyagramı

 İşlem Basamakları

  1. Deney yapılırken kullanılacak olan elemanların tespit ettikten sonra temin ediniz.
  2. Deney yapılırken kullanılacak olan elemanların avometre yardımıyla sağlamlık kontrolünü yapınız.
  3. Çizilmiş olan şemaya bakılarak öncelikle kumanda devresi kurunuz.
  4. Kumanda devresi şemaya bakılarak kurduktan sonra devreyi çalıştırınız
  5. Devre kurulduktan sonra kurulum aşamasında kullanılan kabloları yerlerinden uygunca sökerek    yerlerine koyunuz.

3 Fazlı Asenkron Motorun Paket Şalter İle Yıldız Üçgen Çalıştırılması Deneyinin Çalışması

0 konumunda tüm kontaklar açıktır. Şalter yıldız konumuna alındığında 1-2, 5-6, 13-14 nolu kontaklar kapanarak şebeke 3 faz gerilimlerinin (L1, L2, L3), motor uçlarına (U, V, W) uygulanması sağlanır. Aynı zamanda 7-8, 11-12 nolu kontaklar kapanarak Motor bobin çıkış uçları (X, Y, Z) kısa devre edilir. Şalterin yıldız çalışması durumunda bağlantı sağlanan devreler Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Yıldız Kontaklarının Kapalı Olması Durumunda Şalterin Çalışması

ŞALTER KONTAKLARI GÖREV
1-2L1 (R) Fazı + Motor U Klemensi
5-6L2 (S) Fazı + Motor V Klemensi
13-14L3 (T) Fazı + Motor W Klemensi
7-8Motor Y + Motor Z Klemensleri
11-12Motor Y + Motor X Klemensleri

Şalter üçgen konumuna alındığında 1-2, 5-6, 13-14 nolu kontaklar kapanarak şebeke 3 faz gerilimlerinin (L1, L2, L3), motor uçlarına (U, V, W) uygulanması durumu değişmez. Üçgen bağlantıda bir bobinin girişi diğer bobinin çıkışına bağlanmalıdır. 3-4, 9-10 ve 15-16 nolu kontaklar kapanarak bu bağlantılar sağlanır. Şalterin üçgen çalışması durumunda bağlantı sağlanan devreler Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. Üçgen Kontaklarının Kapalı Olması Durumunda Şalterin Çalışması

ŞALTER KONTAKLARI GÖREV
1-2 L1 (R) Fazı + Motor U Klemensi
5-6 L2 (S) Fazı + Motor V Klemensi
13-14 L3 (T) Fazı + Motor W Klemensi
3-4Motor Z Klemensi + L1 (R) Fazı
9-10Motor X Klemensi + L2 (S) Fazı
15-16Motor Y Klemensi + L3 (T) Fazı

Bu sakıncalar nedeniyle şartlara uygun yol verme gerçekleşmesi mümkün değildir. Fakat çok ucuz olduğundan dolayı hala endüstrideki bazı uygulamalarda kullanılmaktadır.

Kumanda uygulaması için Gürçelik Akademi Kumanda Eğitimi alabilirsiniz

Gürçelik Akademi bir Gürçelik Grup firmasıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir