Motorun Kontak Emniyetli Kesik Ve Sürekli Çalışması - Gürçelik Akademi
0262 644 1215
info@gurcelikakademi.com

3 Fazlı Asenkron Motorun Kontak Emniyetli Kesik Ve Sürekli Çalışması

3 Fazlı Asenkron Motorun Kontak Emniyetli Kesik Ve Sürekli Çalışması

3 Fazlı Asenkron Motorun Kontak Emniyetli Kesik Ve Sürekli Çalışması

Üç fazlı asenkron motorun kesik ve sürekli çalışmasının bir arada olduğu bir deneydir. Bu deneyin endüstrideki karşılığı bazı iş tezgahlarında ve vinçlerin de motorların hem sürekli hem de kesik olarak çalışması duruma göre istenebilir. 3 Fazlı Asenkron Motorun Kontak Emniyetli Kesik Ve Sürekli Çalışması iki şekilde uygulanabilmektedir. Basit devrenin aksine emniyetli devre tercih edilmelidir.

3 Fazlı Asenkron Motorun Kontak Emniyetli Kesik Ve Sürekli Çalışmasıgibi kumanda devrelerinin öğretilmesi için Gürçelik Akademi bünyesinde Otomatik Kumanda İle Asenkron Motor Kontrol Eğitimi düzenlenmektedir. Bu eğitime katılarak kumanda devre elemanlarını, tasarımını ve uygulamasını öğrenebilirsiniz.

3 Fazlı Asenkron Motorun Kontak Emniyetli Kesik Ve Sürekli Çalışması

3 Fazlı Asenkron Motorun Kontak Emniyetli Kesik Ve Sürekli Çalışması

İŞLEM BASAMAKLARI

  1. Deney yapılırken kullanılacak olan elemanların tespit ettikten sonra temin ediniz.
  2. Deney yapılırken kullanılacak olan elemanların avometre yardımıyla sağlamlık kontrolünü yapınız.
  3. Çizilmiş olan şemaya bakılarak öncelikle kumanda devresi kurunuz.
  4. Kumanda devresi şemaya bakılarak kurduktan sonra devreyi çalıştırınız.
  5. Devre kurulduktan sonra kurulum aşamasında kullanılan kabloları yerlerinden uygunca sökerek yerlerine koyunuz.

DENEYİN ÇALIŞMASI

Üç Fazlı asenkron motorun kontak emniyetli kesik ve sürekli çalişması devresinde bir önceki devrede bulunan sakıncayı ortadan kaldırmak için yardımcı bir K2 kontaktörü kullanılmıştır. Sürekli çalışma butonu olan S2 butonuna bastığımızda K1 kontaktörü enerjilenir. K1 kontaktörü enerjilendiği için K1 kontaktörünün devresindeki kontakları kapatır ve motor çalışmaya başlar. Butondan elimizi çeksek dahi mühürleme kontağı olan K2 üzerinden K1 ve K2 güç enerjili kalmaya devam eder. Stop butonuna bastığımızda daha önce enerjilenmiş olan kontaktörler olan K1 ve K2 kontaktörlerinin enerjisi kesilir. Güç devresindeki güç kontakları tekrardan açılarak enerji kesilir ve motor durur.

Motor duruyorken veyahut çalışıyorken kesik çalışma butonu olan S1 (JOG) kesik çalıştrma butonuna bastığımızda butonun 3 ve 4 numaralı açık kontağı kapanarak K1 kontaktörü enerjilenir. Enerjilenen K1 kontaktörünün güç devresindeki güç kontakları kapanır. Dolayısıyla motora üç faz geldiğinden dolayı motor çalışır. K1 kontağının kapanmış olmasına rağmen kontağın girişinde enerji olmadığı için herhangi bir mühürleme gerçeklemşmez. Dolayısıyla butondan elimizi çektiğimizde K1 kontaktörünün enerjisi kesilir ve gücü kesilen K1 kontaktörünün güç devresindeki güç kontaklarıda tekrar açılacağından dolayı motorunda enerjisi kesilir. Enerjisi kesilen motor zamanla durur. Bu deneyde kesik çalışma durumunda K2 kontaktörü hiç enerjilenmez. Enerjilenmeyen K2 kontaktörünün kontakları daima açık kalmaktadır.  Kesik çalışma durumunda elimizi çok hızlı bir şekilde çeksek bile motor durur.

SORULAR

  1. Kontaktör sağlamlık testi nasıl yapılır?
  2. Kontaktörlerde oluşacak arızalar nelerdir? Nasıl tespit edilir?
  3. Röle nedir? Kontaktör ile arasındaki farklar nelerdir?

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir