3 Fazlı Asenkron Motorun Kesik Ve Sürekli Çalışması - Gürçelik Akademi
0262 644 1215
info@gurcelikakademi.com

3 Fazlı Asenkron Motorun Kesik Ve Sürekli Çalışması (Basit Devre)

3 Fazlı Asenkron Motorun Kesik Ve Sürekli Çalışması (Basit Devre)

Otomatik Kumanda Deneyleri

Üç fazlı asenkron motorun kesik ve sürekli çalışmasının bir arada olduğu bir deneydir. Bu deneyin endüstrideki karşılığı bazı iş tezgahlarında ve vinçlerin de motorların hem sürekli hem de kesik olarak çalışması duruma göre istenebilir. 3 Fazlı Asenkron Motorun Kesik Ve Sürekli Çalışması (Basit Devre) iki yöntemden biridir. İlk yöntemi basit devre olarak tanıtacağız.

3 Fazlı Asenkron Motorun Kesik Ve Sürekli Çalışması (Basit Devre) gibi kumanda devrelerinin öğretilmesi için Gürçelik Akademi bünyesinde Otomatik Kumanda İle Asenkron Motor Kontrol Eğitimi düzenlenmektedir. Bu eğitime katılarak kumanda devre elemanlarını, tasarımını ve uygulamasını öğrenebilirsiniz

3 Fazlı Asenkron Motorun Kesik Ve Sürekli Çalışması (Basit Devre)

3 Fazlı Asenkron Motorun Kesik Ve Sürekli Çalışması (Basit Devre)

İŞLEM BASAMAKLARI

  1. Deney yapılırken kullanılacak olan elemanların tespit ettikten sonra temin ediniz.
  2. Deney yapılrıken kullanılacak olan elemanların avometre yardımıyla sağlamlık kontrolünü yapınz.
  3. Çizilmiş olan şemaya bakılarak öncelikle kumanda devresi kurunuz.
  4. Kumanda devresi şemaya bakılarak kurduktan sonra devreyi çalıştırınız.
  5. Devre kurulduktan sonra kurulum aşamasında kullanılan kabloları yerlerinden uygunca sökerek yerlerine koyunuz.

DENEYİN ÇALIŞMASI

S2 sürekli çalışma butonuna bastığımızda K1 kontaktörü enerjiler ve K1 kontaktörünün güç devresinde bulunan güç kontaklarını kapatır. Bundan dolayı motora üç faz gelir ve motor çalışmaya başlar. Aynı anda sürekli çalışma butonu olan S2 sürekli çalışma butonuna paralel olan K1 mühürleme kontağı kapanır ve mühürleme işlemi gerçekleşir. S2 sürekli çalışma butonundan elimizi çeksek dahi K1 kontaktörünün yardımcı kontağı üzerinden K1 kontaktörü enerjili kalmaya devam eder. Herhangi bir zamanda S0 stop butonun bastığımızda K1 kontaktörünün enerjisi kesilir. Enerji kesildiğinden dolayı güç devresindeki K1 kontaktörünün güç kontakları tekrar açılır. Dolayısıyla motorun enerjisi kesilir ve motor durur. Motor duruyorken veyahut çalışıyorken kesik çalışma butonu olan S1 (JOG) kesik çalıştıırma butonuna basıldığında açık kontağı kapanır K1 kontaktörü enerjilenir.

Enerjilenen K1 kontaktörünün güç devresinde bulunan güç kontakları kapanır. Dolayısıyla motora üç faz gelir ve 3 faz gelen motor çalışmaya başlar. K1 kontaktörünün mühürleme kontağı kapanmış olmasına ragmen S2 butonunun girişinde enerji olmadığından dolayı mühürleme olayı gerçekleşmez. S1 kesik çalıştıırma butonudan elimizi çektiğimizde K1 kontaktörünün enerjisi kesildiğinden dolayı güç devresindeki kontakları tekrar açılarak motorun enerjisi kesildiğinden dolayı durur. Motor çalışıyorken aşırı bir yük yüklendiğinde güç devresinde bulunan Q1 aşırı akım rölesi atar ve start butonu basılı olsa dahi aşırı akım rölesi attığı için motor çalışmaz. Tekrar çalışması için aşırı akım rölesini kurmak gerekmektedir.

Motor kesik bir şekilde çalıştığında S1 kesik çalıştıırma butonundan hızlı bir şekilde elimizi çekersek K1 mühürleme kontağı açılmadan S1 kesik çalıştıırma butonunun kontakları kapanırsa akım S1 kesik çalıştıırma butonunun kontakları üzerinden de tekrar enerjileniceğinden dolayı motor sürekli çalışmaya başlar. Bu durum iş sağlığı ve işleyiş bakımından sakıncalı bir durumdur.

SORULAR

  1. Motor çalışırken stop butonuna ani olarak basıp çekersek motor çalışmaya devam edebilir mi? Neden?
  2. Kontaktör çalışma prensibini şekil çizerek açıklayınız.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir