Motorun İki Ayrı Yerden Çalıştırılıp Durdurulması - Gürçelik Akademi
0262 644 1215
info@gurcelikakademi.com

3 Fazlı Asenkron Motorun İki Ayrı Yerden Çalıştırılıp Durdurulması (Uzaktan Kumanda)

3 Fazlı Asenkron Motorun İki Ayrı Yerden Çalıştırılıp Durdurulması (Uzaktan Kumanda)

3 Fazlı Asenkron Motorun İki Ayrı Yerden Çalıştırılıp Durdurulması (Uzaktan Kumanda) 1

Üç fazlı asenkron motorların birden fazla yerden çalıştırılıp birden fazla yerden durdurulabiliyorsa bu tip bir çalışmaya uzaktan kumanda adı verilmektedir. Üç fazlı asenkron motorların uzaktan kumanda edildiği devrelerde start butonları birbirlerine paralel, stop butonları birbirlerine seri bağlanır. Dolayısıyla, başlatma butonlarından herhangi birine basıldığında uzaktan kumanda devresinin çalışması, stop butonlarından herhangi birine basıldığında uzaktan kumanda devresinin durması sağlanır. 3 Fazlı Asenkron Motorun İki Ayrı Yerden Çalıştırılıp Durdurulması (Uzaktan Kumanda) gibi kumanda devrelerinin öğretilmesi için Gürçelik Akademi bünyesinde Otomatik Kumanda İle Asenkron Motor Kontrol Eğitimi düzenlenmektedir. Bu eğitime katılarak kumanda devre elemanlarını, tasarımını ve uygulamasını öğrenebilirsiniz.

3 Fazlı Asenkron Motorun İki Ayrı Yerden Çalıştırılıp Durdurulması (Uzaktan Kumanda)

3 Fazlı Asenkron Motorun İki Ayrı Yerden Çalıştırılıp Durdurulması (Uzaktan Kumanda)

İŞLEM BASAMAKLARI

  1. Deney yapılırken kullanılacak olan elemanların tespit ettikten sonra temin ediniz.
  2. Deney yapılırken kullanılacak olan elemanların avometre yardımıyla sağlamlık kontrolünü yapınız.
  3. Çizilmiş olan şemaya bakılarak öncelikle kumanda devresi kurunuz.
  4. Kumanda devresi şemaya bakılarak kurduktan sonra devreyi çalıştırınız.
  5. Devre kurulduktan sonra kurulum aşamasında kullanılan kabloları yerlerinden uygunca sökerek yerlerine koyunuz.

DENEYİN ÇALIŞMASI

S2 veya S3 start butonlarından herhangi birine basıldığında K1 kontaktörü enerjilenir. K1 kontaktörü enerjilendiğinde güç devresindeki kontaklarını kapatır ve motor çalışmaya başlar. S2 veya S3 start butonlarından herhangi birinden elimizi çeksekte K1 kontaktörünün kumanda devresindeki yardımcı kontağından dolayı mühürleme olacaktır. Mühürleme olan kontak enerjili kalmaya devam edeceğinden motor çalışmaya devam eder. S0 veya S1 butonlarından herhangi birine basıldığında K1 kontaktörünün enerjisi kesilir. Enerjisi kesilen K1 kontaktörünün güç devresindeki kontakları açılır ve M1 motorunun zamanla enerjisi kesilir. Enerjisi kesilen M1 motoru zamanla durur. M1 motoru çalışırken aşırı yük ile yüklendiğinde güç devresinde bulunan Q1 aşırı akım rölesi atar ve kumanda devresi üzerinde bulunan aşırı akım rölesi kontağını açarak K1 kontaktörünün enerjisi kesilir ve dolayısıyla M1 moturu durur. Tekrar motoru çalıştırmak için Q1 aşırı akım rölesini kurmak gerekir.

SORULAR

  1. Aşırı akım rölesi ile sigorta arasındaki farklar nelerdir?
  2. Stop butonlarının paralel bağlanması devrenin çalışmasına nasıl etki eder? Açıklayınız.
  3. Start butonlarının seri bağlanması devrenin çalışmasına nasıl etki eder? Açıklayınız.
  4. Kumanda devresinde kullanılan sigortanın özelliklerini açıklayınız.
  5. Güç devresinde kullanılan sigortanın özelliklerini açıklayınız.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir