Motorun Enversor Paket Şalter İle İleri Geri Çalışması - Gürçelik Akademi
0262 644 1215
info@gurcelikakademi.com

3 Fazlı Asenkron Motorun Enversör Paket Şalter İle İleri Geri Çalıştırılması

3 Fazlı Asenkron Motorun Enversör Paket Şalter İle İleri Geri Çalıştırılması

Otomatik Kumanda Devreleri
Paket-Şalter-İle-İleri-Geri-Devresi

Üç fazlı asenkron motorun devir yönü değiştirilmek istenirse asenkron motora giden üç fazın birisinin sabit, diğer ikisinin yer değiştirilmesi gerekir. Eğer devir yönü değiştirme işlemi enversör paket şalterle yapılırsa motor koruyucu röleleri kullanılamaz. Paket şalter önüne konulacak kaçak akım rölesi 30 mA’in üzerindeki kaçaklara karşı insanları ve donanımı korurken, sigorta kısa devrelere karşı devreyi koruyacaktır. 3 Fazlı Asenkron Motorun Enversör Paket Şalter İle İleri Geri Çalıştırılması durumunda enerjinin gidip tekrar geldiğinde, paket şalter kapalı olduğu için alıcı operatörün kontrolü dışında çalışması sakınca oluşturur. Fakat bu sakıncaya rağmen ekonomik oluşundan dolayı özellikle küçük güçlü asenkron motor devrelerinde kullanılmaktadır. Paket şalterin gücü arttıkça şalterin fiziki olarak büyümektedir. Kumanda panosunun küçük olmasından dolayı

İleri Geri (Enversör) Şalter Blok Diyagramı

İşlem Basamakları

  1. Deney yapılırken kullanılacak olan elemanların tespit ettikten sonra temin ediniz.
  2. Deney yapılırken kullanılacak olan elemanların avometre yardımıyla sağlamlık kontrolünü yapınz.
  3. Çizilmiş olan şemaya bakılarak öncelikle kumanda devresi kurunuz.
  4. Kumanda devresi şemaya bakılarak kurduktan sonra devreyi çalıştırınız
  5. Devre kurulduktan sonra kurulum aşamasında kullanılan kabloları yerlerinden uygunca sökerek    yerlerine koyunuz.

3 Fazlı Asenkron Motorun Enversör Paket Şalter İle İleri Geri Çalıştırılması Deneyinin Çalışması

Enversör paket şalterde üç tane konum vardır. Bunlar 0,1 ve 2 ‘dir. Enversör paket şalter 0 konumunda iken tüm kontakları açıktır. Dolayısıyla kontakları açık olduğu için akım devresini tamamlayamaz ve motor çalışmaz. Paket şalter 1 konumundayken 1-2, 3-4 ve 5-6 nolu kontaklar kapanır ve motor bir yönde döner. Paket şalter 2 konumuna getirildiğinde ise 1-2, 7-8 ve 9-10 nolu kontaklar kapanır. Böylece bir önceki duruma göre motora uygulanan fazlardan bir tanesi sabit kalmış ve diğer ikisi yer değiştirmiş olur. Bu durumda da motor devir yönü 1 konumundaki yönün ters istikametindedir. Paket şalterin yapısı sayesinde 1 konumundan 2 konumuna geçerken şalteri önce 0 konumuna getirmek gerekir. Bu da (bir bağlantı hatası olmadığı sürece) faz çakışmasının önüne geçer.

Kumanda uygulaması için Gürçelik Akademi Kumanda Eğitimi alabilirsiniz

Gürçelik Akademi bir Gürçelik Grup firmasıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir