Motorun Enversör Paket Şalter İle Çalıştırılması - Gürçelik Akademi
0262 644 1215
info@gurcelikakademi.com

3 Fazlı Asenkron Motorun Enversör Paket Şalter İle Çalıştırılması

3 Fazlı Asenkron Motorun Enversör Paket Şalter İle Çalıştırılması

3 Fazlı Asenkron Motorun Enversör Paket Şalter İle Çalıştırılması

Üç fazlı asenkron motorun devir yönü değiştirilmek istenirse asenkron motora giden üç fazın birisinin sabit, diğer ikisinin yer değiştirilmesi gerekir. Eğer devir yönü değiştirme işlemi enversör paket şalterle yapılırsa motor koruyucu röleleri kullanılamaz. Fakat bu sakıncaya rağmen ekonomik oluşundan dolayı özellikle küçük güçlü asenkron motor devrelerinde kullanılmaktadır. 3 Fazlı Asenkron Motorun Enversör Paket Şalter İle Çalıştırılması gibi kumanda devrelerinin öğretilmesi için Gürçelik Akademi bünyesinde Otomatik Kumanda İle Asenkron Motor Kontrol Eğitimi düzenlenmektedir. Bu eğitime katılarak kumanda devre elemanlarını, tasarımını ve uygulamasını öğrenebilirsiniz.

3 Fazlı Asenkron Motorun Enversör Paket Şalter İle Çalıştırılması

3 Fazlı Asenkron Motorun Enversör Paket Şalter İle Çalıştırılması

İŞLEM BASAMAKLARI

  1. Deney yapılırken kullanılacak olan elemanların tespit ettikten sonra temin ediniz.
  2. Deney yapılırken kullanılacak olan elemanların avometre yardımıyla sağlamlık kontrolünü yapınız.
  3. Çizilmiş olan şemaya bakılarak öncelikle kumanda devresi kurunuz.
  4. Kumanda devresi şemaya bakılarak kurduktan sonra devreyi çalıştırınız.
  5. Devre kurulduktan sonra kurulum aşamasında kullanılan kabloları yerlerinden uygunca sökerek yerlerine koyunuz.

DENEYİN ÇALIŞMASI

Enversör paket şalterde üç tane konum vardır. Bunlar 0,1 ve 2 ‘dir. Enversör paket şalter 0 konumunda iken tüm kontakları açıktır. Dolayısıyla kontakları açık olduğu için akım devresini tamamlayamaz ve motor çalışmaz. Paket şalter 1 konumundayken 1-2, 3-4 ve 5-6 nolu kontaklar kapanır ve motor bir yönde döner. Paket şalter 2 konumuna getirildiğinde ise 1-2, 7-8 ve 9-10 nolu kontaklar kapanır. Böylece bir önceki duruma göre motora uygulanan fazlardan bir tanesi sabit kalmış ve diğer ikisi yer değiştirmiş olur. Bu durumda da motor devir yönü 1 konumundaki yönün ters istikametindedir. Paket şalterin yapısı sayesinde 1 konumundan 2 konumuna geçerken şalteri önce 0 konumuna getirmek gerekir. Bu da (bir bağlantı hatası olmadığı sürece) faz çakışmasının önüne geçer.

SORULAR

  1. Düz zaman rölesi nedir? Ters zaman rölesi nedir? Farkları nelerdir? Açıklayınız.
  2. Devrede M kontaktörüne ait açık ve kapalı kontakların görevleri nelerdir? Kullanılmamaları durumunda devrenin çalışması nasıl değişir?

Gürçelik Akademi bir Gürçelik Şirketler Topluluğu Firmasıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir