Motorun Buton Emniyetli Devir Yönü Değiştirilmesi - Gürçelik Akademi
0262 644 1215
info@gurcelikakademi.com

3 Fazlı Asenkron Motorun Buton Emniyetli Devir Yönü Değiştirilmesi

3 Fazlı Asenkron Motorun Buton Emniyetli Devir Yönü Değiştirilmesi

Üç fazlı asenkron motorların devir yönünün değişmesi için motora giden üç fazdan birisinin sabit diğer iki fazın yer değiştirilmesi gerekir. Ayrıca ileri ve geri kontaktörlerinin aynı anda çalışmaması gerekir. Dolayısıyla devir yönü değiştirme fazlarının karşılaşmasını başka bir deyişle ileri ve geri kontaktörlerinin aynı anda çalışmasını engellemek için oluşturulan emniyet butonlarla (kontaklarla) olursa buna buton emniyetli denilmektedir. Bu tip çalışmalar takım tezgahlarında çok sık kullanılan bir uygulamadır. 3 Fazlı Asenkron Motorun Buton Emniyetli Devir Yönü Değiştirilmesi gibi kumanda devrelerinin öğretilmesi için Gürçelik Akademi bünyesinde Otomatik Kumanda İle Asenkron Motor Kontrol Eğitimi düzenlenmektedir. Bu eğitime katılarak kumanda devre elemanlarını, tasarımını ve uygulamasını öğrenebilirsiniz.3 Fazlı Asenkron Motorun Buton Emniyetli Devir Yönü Değiştirilmesi

İŞLEM BASAMAKLARI

  1. Deney yapılırken kullanılacak olan elemanların tespit ettikten sonra temin ediniz.
  2. Deney yapılrıken kullanılacak olan elemanların avometre yardımıyla sağlamlık kontrolünü yapınz.
  3. Çizilmiş olan şemaya bakılarak öncelikle kumanda devresi kurunuz.
  4. Kumanda devresi şemaya bakılarak kurduktan sonra devreyi çalıştırınız.
  5. Devre kurulduktan sonra kurulum aşamasında kullanılan kabloları yerlerinden uygunca sökerek yerlerine koyunuz.

DENEYİN ÇALIŞMASI

3 Fazlı Asenkron Motorun Buton Emniyetli Devir Yönü Değiştirilmesi için R S T fazlarından biri sabit tutularak ikisinin yeri değiştirildiğinde motor devri değişmektedir. Başka bir deyişle fazların sırasının değiştirilmesi gerekmektedir. Bu işlem güç devresinde güç devresinde K2 kontaktörünün kontaklarının bağlantısı ile gerçekleşir. K2 kontaklarının çıkışlarına bakıldığında dikkat edilirse R ve T fazlarının yeri değiştirilmiştir. Başka bir deyişle faz sırası değiştirilmiştir. Buna göre K1 kontaktörü enerjilendiğinde motor ileri yönde döner ve K2 enerjilendiğinde geri yönde döner. Bu devrede S1 ve S2 butonları JOG butonlarıdır. JOG butonunun özelliği üzerinde hem kapalı hemde açık kontağı bulunan butondur. İleri S1 JOG butonuna basıldığında geri S2 JOG butonunun kapalı kontağı üzerinden ileri kontakörü olan K1 kontaktörü enerjilenir. Enerjilenen K1 kontaktörünün yardımcı kontağı kapanarak mühürlenir, aynı zamanda K1 kontaktörünün güç devresindeki güç kontakları kapatır ve motor ileri yönde döner.

S0 stop butonuna basıldığında ileri K1 kontaktörünün enerjisi kesilir ve motor zamanla durur. Eğer stop butonuna basmadan S2 geri butonuna basarsak S1 butonunun kapalı kontağı açıldığı için önce K1 kontaktörünün enerjisi kesilir ve motor durur. Daha sonrada geri kontaktörü olan K2 açık kontağı kapandığı için K2 kontaktörü enerjilenir. K2 kontakötrü mühürlemesini yapar ve güç devresindeki güç kontaklarını kapatır. Bu durum S0 stop butonuna veya S1 ileri butonuna basılana kadar devam eder. Bu devrenin sakıncası motor ileri yönde dönerken S geri butonuna çok hızlı basılacak olursa güç devresinde K1 kontaktörünün kontakları açılmadan K2 kontaktörünün kontakları kapanabilir, bu durumda R ve T fazları birbiriyle çakışır ve fazlar arası kısa devre meydana gelir. Aynı durum geriden ileriye geçiştede meydana gelebilir.

SORULAR

  1. 3 fazlı asenkron motorların devir yönü değiştirilmesi hangi uygulamalarda kullanılır? Örnek veriniz.
  2. Kumanda devresinde kontaktörlerin önüne kendi açık kontakları bağlanırsa devre nasıl çalışır?

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir