3 Fazlı Asenkron Motorun Bir Yönde Kesik Çalışması - Gürçelik Akademi
0262 644 1215
info@gurcelikakademi.com

3 Fazlı Asenkron Motorun Bir Yönde Kesik Çalışması

3 Fazlı Asenkron Motorun Bir Yönde Kesik Çalışması

3 FAZLI ASENKRON MOTORUN BİR YÖNDE KESİK ÇALIŞMASI
3 Fazlı Asenkron Motorun Bir Yönde Kesik Çalışması uygulamasında; üç fazla çalışan asenkron motorların S1 start butona basıldığı sürece çalışması başka bir deyişle kesik olarak çalışması için bir adet start butonu yeterli olmaktadır. Bu tip bir çalışmada S1 start butonuna basılmaası şartıyla motor çalışmaktadır. Ne zamanki S1 start butondan elimizi çekersek buton o zaman duracaktır. Dolayısıyla motorun S1’e bastığımızda çalışması ve S1’den elimizi çektiğimizde de durmasına motorun kesik çalışması denmektedir. Kesik çalışma en basit kumanda devresidir.

3 Fazlı Asenkron Motorun Bir Yönde Kesik Çalışması Uygulamasını Nasıl Öğrenebilirim?

Kesik çalışma gibi kumanda devrelerinin öğretilmesi için Gürçelik Akademi bünyesinde Otomatik Kumanda İle Asenkron Motor Kontrol Eğitimi düzenlenmektedir. Bu eğitime katılarak kumanda devre elemanlarını, tasarımını ve uygulamasını öğrenebilirsiniz

Devre Şeması

3 FAZLI ASENKRON MOTORUN BİR YÖNDE KESİK ÇALIŞMASI

3 Fazlı Asenkron Motorun Bir Yönde Kesik Çalışması 

İşlem Basamakları

1.       Deney yapılırken kullanılacak olan elemanların tespit ettikten sonra temin ediniz.

2.       Deney yapılırken kullanılacak olan elemanların avometre yardımıyla sağlamlık kontrolünü yapınız.

3.       Çizilmiş olan şemaya bakılarak öncelikle kumanda devresi kurunuz.

4.       Kumanda devresi şemaya bakılarak kurulduktan sonra devreyi çalıştırınız.

5.       Devre kurulduktan sonra kurulum aşamasında kullanılan kabloları yerlerinden uygunca sökerek  yerlerine koyunuz.

Deneyin Çalışması

Deneyi otomatik kumanda panosuna kurarken bağlantısında bir adet start butonu, bir adet stop butonu ve bir adet kontaktör kullanılmaktadır. S1 start butonunu normalde açık buton olarak kullanıldığından sistem enerjilendiğinde motorun çalışmasını engeller. Dolayısıyla motoru çalıştırmak için S1 start butonuna basmak gerekmektedir. S1 butonuna basıldığında akım devreyi tamamlar. Bu durum K1 kontaktörün bobini enerjilendikten sonra açık olan kontaklar kapanır ve güç devresinde R S T (1 2 3) fazları U V W uçlarına uygulanmış olur. S1 butonundan elimizi çektiğimizde akım K1 kontaktörü üzerinden akım devresini tamamlayamadığı için motor ilk haline döner yani motor durur.

Sorular

1.       Bir faz ile üç faz arasındaki farkı şekil çizerek açıklayınız.

2.       Bir fazlı motor yerine üç fazlı motor kullanmanın avantaj ve dezavantajlarını maddeler halindeyazınız.

3.       Asenkron motorlarda oluşabilecek arızalar nelerdir?

4.       Üç fazlı asenkron motorun sağlamlık kontrolü nasıl yapılır? Açıklayınız.

5.       Motorumuz 380 Volt ile çalışmalı ancak düşük gerilim veya 2 faza maruz kalmamalıdır. Düşük gerilim veya 2 faza maruz kalma ihtimaline karşı motor nasıl korunur? Açıklayınız.

Gürçelik Akademi bir Gürçelik Şirketler Toluluğu Firmasıdır

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir