3 Fazlı Asenkron Motora Yıldız-Üçgen Yol Verme - Gürçelik Akademi
0262 644 1215
info@gurcelikakademi.com

3 Fazlı Asenkron Motora Yıldız-Üçgen Yol Verme

3 Fazlı Asenkron Motora Yıldız-Üçgen Yol Verme

3 Fazlı Asenkron Motora Yıldız-Üçgen Yol Verme

İlk kalkınma anında elektrik motorları anma akımının ortalama 5 katı akım çeker. Gücü 5,5 kW’tan büyük motorlar kalkınırken çektikleri akımlar şebekede çökme oluşturur. 3 Fazlı Asenkron Motora Yıldız-Üçgen Yol Verme yöntemi kullanılarak büyük güçlü motorların ilk kalkınma anında şebekeden yüksek akım çekmesi engellenir.

Etikette yazan gücü 5,5 kW olan bir motorun tam yükte iken çalışma akımı 11,5 Amper’dir. Motorlar ilk kalkınma anında çok fazla akım çeker. Bu motor ilk kalkınma anında şebekeden yaklaşık 55 amper çeker. Bu amper değerini şebeke geriliminden karşılamak mümkün değildir. Dolayısıyla şebeke bunu karşılayamaz ve şebekede gerilim çökmeleri yaşanır. Yıldız – üçgen yol verme yöntemiyle motor yıldız çalıştırılır. Yıldız çalıştırılmasının sebebi ise ilk kalkınma anında düşük akım çekmesidir. Şu şekilde açıklayacak olursa yıldız çalışmada her fazın sargısına şebekeden çekilen gerilimin 1,73’ü oranında gerilim uygulanır.

Şebeke gerilimi 380 V olmasına rağmen her faz sargısına 220 V uygulanmış olur. Akım, bu düşmeden dolayı 1/3 oranında azalmaya uğramış olur. İlk kalkınma esnasında 18 Amper düşük akım çekilerek kalkınma sağlanır. Motor normal devrine ulaştığında (normal devrine ulaşma süresi genellikle 8 s – 10 s) üçgen çalışmaya geçilir. Aşırı akım rölesi ilk kalkınmada yıldız çalıştırıldığından dolayı yıldız akımına göre ayarlanmalıdır. Yapılan ayarda akım değer değeri yıldız akımının 0,58 katına ayarlanmalıdır. Yıldız – Üçgen yol verilecek motorun gücü 5,5 – 11 kW arasında olmalıdır. Bu değer aralığında olan motorlara Yıldız – Üçgen yol verilebilir.

3 Fazlı Asenkron Motora Yıldız-Üçgen Yol Verme gibi kumanda devrelerinin öğretilmesi için Gürçelik Akademi bünyesinde Otomatik Kumanda İle Asenkron Motor Kontrol Eğitimi düzenlenmektedir. Bu eğitime katılarak kumanda devre elemanlarını, tasarımını ve uygulamasını öğrenebilirsiniz.

3 Fazlı Asenkron Motora Yıldız-Üçgen Yol Verme

3 Fazlı Asenkron Motora Yıldız-Üçgen Yol Verme

Yıldız-Üçgen Yol Verme İşlem Basamakları       

  1. Deney yapılırken kullanılacak olan elemanların tespit ettikten sonra temin ediniz.
  2. Deney yapılırken kullanılacak olan elemanların avometre yardımıyla sağlamlık kontrolünü yapınız.
  3. Çizilmiş olan şemaya bakılarak öncelikle kumanda devresi kurunuz.
  4. Kumanda devresi şemaya bakılarak kurduktan sonra devreyi çalıştırınız.
  5. Devre kurulduktan sonra kurulum aşamasında kullanılan kabloları yerlerinden uygunca sökerek yerlerine koyunuz.

Yıldız-Üçgen Yol Verme Deneyinin Çalışması

S1 start butonuna bastığımızda K1 kontaktörü, K2 λ (Yıldız) kontaktörü ve ZR zaman rölesi enerjilenir. K1 kontaktörü kumanda devresindeki kontağını kapatarak mühürleme yapar, aynı zamanda güç devresindeki kontaklarını kapatarak motor enerjilenir. K2 λ kontaktörü de güç devresindeki kontaklarını kapatır. Motorun X, Y, Z uçları köprülendiği için motor yıldız bağlı olarak dönmeye başlar.

ZR zaman rölesi ayarlanan süreye ulaştığında K2 λ kontaktörünün önündeki kontağını açarak K2 λ kontaktörünü devreden çıkarır ve K3 Δ (Üçgen) kontaktörünün önündeki kontağını kapatır. K3 Δ kontaktörü enerjilenir, kumanda devresindeki açık kontağını kapatarak mühürlemesini yapar aynı zamanda güç devresindeki kontaklarını kapatır ve motor Δ bağlı olarak çalışmasına devam eder.

K3 Δ kontaktörü ZR zaman rölesinin önündeki kontağını açarak görevi biten ZR zaman rölesini devreden çıkarır.

Bu devrede K2 (λ) ve K3 (Δ) kontaktörleri aynı anda enerjili kalırsa güç devresinde fazlar arası kısa devre meydana gelir. Bu yüzden K2 (λ) ve K3 (Δ) kontaktörleri kesinlikle aynı anda enerjili kalmamalıdır. Bunu sağlamak için birbirlerinin önüne çaprazlama kapalı kontakları bağlanarak elektriksel kilitleme yapılır.

SORULAR

  1. Hangi etiket değerine sahip motorlara yıldız üçgen yol verilebilir?
  2. Yıldız üçgen yol vermenin alternatifleri nelerdir?
  3. Yıldız üçgen rölesi nedir?
  4. Paket şalterle yıldız üçgen motora yol verme şemasını çiziniz. Kataloglardan, deneyde kullanılan motoru paket şalterle yıldız üçgen yol verebilmemizi sağlayacak paket şalter seçimi yapınız.

Gürçelik Akademi bir Gürçelik Şirketler Toluluğu Firmasıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir